Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

ORGANIZING COMMITTEE / KOMITET ORGANIZACYJNY

Steering Committee / Organizatorzy
Supreme Audit Office Regional Branch in Szczecin / Najwyższa Izba Kontroli oddział w Szczecinie
Faculty of Civil Engineering and Architecture / Wydział Budownictwa i Architektury
West Pomeranian University of Technology in Szczecin / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
City Council in Szczecin / Miasto Szczecin
Society of Polish Town Planners / Towarzystwo Urbanistów Polskich oddział w Szczecinie

ORGANIZING COMMITTEE / KOMITET ORGANIZACYJNY

Chairman / Przewodniczący

Jarosław Staniszewski dyrektor Delegatury NIK w Szczecinie

dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska ZUT

 

Vice-chairman / Wiceprzewodniczący

dr inż. arch. Adam Zwoliński ZUT

Secretary / Sekretarz

mgr inż. arch. Alicja Świtalska ZUT

Members / Członkowie

 

dr hab. inż. arch. Piotr Arlet ZUT

dr inż. arch Jarosław Bondar ZUT

dr inż. arch. Lechosław Czernik ZUT

dr inż. arch. Klara Czyńska ZUT

mgr inż. arch. Jolanta Patalan TUP

dr inż. arch. Paweł Rubinowicz ZUT

mgr inż. arch. Mikołaj Heigel ZUT

mgr inż. arch. Katarzyna Krasowska ZUT

Students / Studenci

inż. arch. Maciej Piskała

inż. arch. Mariusz Zieliński

inż. arch. Milena Baranowska

inż. arch. Patrycja Białkowska

inż. arch. Agnieszka Chmurska

inż. arch. Adam Dziekoński

inż. arch. Klaudia Janiszewska

inż. arch. Michał Jaworski

inż. arch. Patrycja Sagan

Anna Świtalska AS Szczecin