Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

RESEARCH COUNCIL / RADA NAUKOWA_ABOUT THE CONFERENCE / O KONFERENCJI

 RESEARCH COUNCIL / RADA NAUKOWA

Chairman / Przewodniczący

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki - Dyrektor Instytutu Architektury

i Planowania Przestrzennego, ZUT w Szczecinie

prof. nzw. dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski
ZUT w Szczecinie

prof. Dr Nur Caglar
TOBB-ETU, Ankara, Turkey

Dr architect Irene Curulli
TU/e Eindhoven University of Technology. The Netherlands

dr hab. arch. Bartosz Czarnecki, prof. PB
Politechnika Białostocka,
 Białystok

dr hab. inż. arch. Grażyna Dąbrowska-Milewska, prof. PB

Politechnika Białostocka,  Białystok

prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Barbara Gronostajska
Politechnika Wrocławska, Wrocław

prof. Dr.- Ing. Heiner Krumlinde
Hochschule Bochum, Germany

prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków

prof. dr arch. Jurij Kryworuchko
Politechnika Lwowska, Ukraina

Architect Dr. Docent Bo Larsson

Lund University, Lund, Sweden

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
Wydział Architektury
Politechniki Gdańskiej, Gdańsk

prof. dr hab. inż. arch. Robert Masztalski
Politechnika Wrocławska, Wrocław

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
ZUT
w Szczecinie

prof. dr arch. Halina Petryszyn
Politechnika Lwowska, Ukraina

dr hab. Katarzyna Pluta, prof. PW,
Politechnika Warszawska, Warszawa

prof. dr arch. Bohdan Posatskyy
Politechnika Lwowska, Ukraina

prof. dr hab. inż. arch. Adam Szymski
ZUT w Szczecinie

dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
ZUT w SzczecinieABOUT THE CONFERENCE / O KONFERENCJI 
The aim of the conference is to enable discussion between the representatives of science and public administration. The 6th Scientific Conference Phenomena of Borderland 2016 will concern issues of spatial planning. The general notion of sustainable development mainly concerns problems of spatial planning, which is responsible for proper functioning of international, regional and local spatial structures. The spatial planning is based on the law, but its implementation strongly depends on human realization of this law. The basic problem of the spatial planning is protection of spatial order and creation of conditions for sustainable development.
Considering the spatial planning as separate from urban and architectural design issues is a fundamental mistake. In fact, these are co-existing and complementary fields. It is about the way towards sustainable and conscious development through spatial planning, urban design and architecture.


Celem Konferencji jest umożliwienie dyskusji pomiędzy przedstawicielami nauki i administracji publicznej. VI Konferencja Naukowa
z cyklu Fenomeny Pogranicza 2016 dotyczyć będzie problematyki planowania przestrzennego. Podstawą zrównoważonego rozwoju jest przede wszystkim planowanie przestrzenne, które odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie struktur ponadnarodowych, krajów, regionów oraz mniejszych obszarów. Planowanie przestrzenne opiera się na prawie, ale jego realizacja zależy w znacznym stopniu od ludzi realizujących to prawo. Podstawowym zadaniem planowania przestrzennego jest zachowanie ładu przestrzennego i stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, z zachowaniem ochrony wszelkich dóbr.
Rozpatrywanie planowania przestrzennego w oderwaniu od zagadnień urbanistycznych podobnie jak od architektury jest wielkim błędem. W rzeczywistości są to wspólne ściśle uzupełniające się działania. Planowanie przestrzenne poprzez urbanistykę do architektury, prowadzi do zrównoważonego i w pełni świadomego ukształtowania przestrzeni.

DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Autor strony internetowej: Elżbieta Czekiel-Świtalska