Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

REJESTRACJA / REGISTRATION

REGISTRATIONREJESTRACJA 
PAYMENT Admission is free after notification of participation to June 15, 2016 / limited number of places
PŁATNOŚĆ Wstęp wolny pod warunkiem zgłoszenia uczestnictwa do 15 czerwca 2016 / ilość miejsc ograniczona.
 Submission of proposals for presentations and abstracts to June 15th, 2016 / Nadsyłanie propozycji prezentacji i streszczenia do 15 czerwca 2016 r.
CONTACT / KONTAKT
mgr inż. arch. Alicja Świtalska e-mail: alicja.switalska@zut.edu.plCONFERENCE OFFICE

Department of Urban Regional Planning and Management, Institute of Architecture and Planning, Faculty of Civil Engineering and Architecture, West Pomeranian University of Technology
71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 50

BIURO KONFERENCJI

Zakład Urbanistyki Planowania Regionalnego i Zarządzania, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

w Szczecinie 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 50