Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
CONTACT / KONTAKT
mgr inż. arch. Alicja Świtalska
Alicja.Switalska@zut.edu.pl

Autor strony internetowej: Elżbieta Czekiel-Świtalska
Elzbieta.Czekiel-Switalska@zut.edu
 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16w6YV3RBZMNlQcyuy050WOROc9U

CONFERENCE OFFICE

Department of Urban Regional Planning and ManagementInstitute of Architecture and PlanningFaculty of Civil Engineering and Architecture, West Pomeranian University of Technology
71-210 Szczecin, ulŻołnierska 50

BIURO KONFERENCJI

Zakład Urbanistyki Planowania Regionalnego i Zarządzania, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

w Szczecinie 71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 50